niedziela, 1 maja 2011

H&M night-look!

                                                                         heeyy !
P:przepraszam , że nie pisałam tak długo ale zrobiłam sobie małe wolne :) mam dużo nowych pomysłów ! pierwszy z nich to ...

E:sorry I have not written for so long but I gave myself a little slow:) I have a lot of new ideas! The first is the...
P: night- look H&M sieciówka zaproponowała kolekcje na nocne wypady .... skomentujmy !

E:night-look H&M   proposed mains adapter for night raids .... let's comment !                                   P: wzór sukienki nie do końca do mnie przemawiają , ale krój całkowicie jest szałowy !
E:dress pattern not quite appealing to me, but it is completely cut shawl!

P: tak , tak , tak ! już biegnę po ta kamizelkę !
E: yes , yes , yes ! I 'm runnig for this vest !

P:zmieniłam bym kolor ale z fajnymi dodatkami , super !
E: i 'll change color but with nice accessories, nice !
P:te buty psują wszystko  , kombinezon tez nieee !
E:These shoes spoil everything, overalls also nooo!
P: bardzo fajne , czegoś brakuje <dodatki> ale można samemu dobrać coś więcej !
E:very cool, something was missing <accessories> but you can  yourself choose something more!
P: nareszcie coś co do mnie przemawia , spodenki są super! na każda okazje do wszystkiego!
E:finally something that speaks to me, shorts are great! on each occasion for everything!\\
P: taka wiochę kupie na pierwszym lepszym rynku , tę ściągacze !:( 
E: i can buy it of first market , this welts !:(
P: jestem pewna że nie jeden projektant nie podpisał sie pod takim dziełem wow ! nie podoba mi sie kolor ale ten  krój  jest super , ta torba ekstra !
E: I am sure that no one designer did not sign up to such a work wow! I do not like the color but the cut is great, the extra bag
P: sukienka wygląda jak tuba i nie wiem jaka kobieta będzie w nim dobrze wyglądać , delikatnie widać buty z tej strony wyglądają fajnie
E:looks like a tube dress and do not know what a woman will look good in it, gently shoes can be seen from the side they look cool
P: sukienki im wyszły, każda oprócz czarnej są super na wszystkie komunie i wesela sklep jest idealny !
E:dresses they came out, each in addition to the black are great for all communions and weddings shop is perfect!


bye! bye !

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz